تاريخ : چهارشنبه ۸ آبان۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف

دوسِت دارم های امروزمثل درست کردن آدم برفی تو زمستان میمونهاز شوق ساختنش یخ زدگی دست هایت را فراموش میکنیهر چی بزرگتر لذت بیشترو چقدر کودکانه باور میکنی ابدی بودنش راهر چه بیشتر دورش میگردی ، کوچکتر و کوچکتر میشودو روزی میرسد انگار نه انگار کهدست هایت برایش سرمازده شده بودو حاصل یخ زدن دست هایت تنومند کردن درخت همسایه بود


داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا، شعر وجملات عاشقانه
برچسب‌ها: متن کوتاه عاشقانه, جملات غمگین, جمله های غمناک, جمله های غمگین, متن غمناک
تاريخ : شنبه ۴ آبان۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف


امشب ببخیال از دلهره فردا ، سرکی به گذشته وآدم هایی که کنارم بودند میکشم ، همان کسانی کهروزی من برایشان نفس بودم [ البته به قول خودشان ]اما امروز خدا میداند در کدام آغوش نفس نفس میزنندروزگار بدی شده دل ها بازیچه و دوستت دارم ها ابزار... بیایید به کودکانتان بیاموزیدبه اسباب بازی هایشان احترام بگذارند ...شاید ... شاید نسل پاک و صادقی شدند ...

داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, جمله های غمگین, متن غمناک
تاريخ : پنجشنبه ۲ آبان۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف


انتظار را از کوچه ی بن بست بیاموزکه دل خوش به تماشای هیچ رهگذری نیستچشم به راه آمدن کسی می نشیند کهکه اگر بیاید ماندنی است...

داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا، شعر وجملات عاشقانه
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, جمله های غمگین, متن غمناک
تاريخ : چهارشنبه ۱ آبان۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف
بشکن دلم را که رایحه ی درد بشنوی
کَس از برون شیشه نبوید گلاب راداغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا، شعر وجملات عاشقانه
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, جمله های غمگین, متن غمناک
تاريخ : شنبه ۲۰ مهر۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف


حرفهایم هنوز ناتماماما تهی شده ام ، تهی از کلمه از جمله ...تا نگاه می کنی :
وقت رفتن استباز هم همان حکایت همیشگی !پیش از آن که با خبر شویلحظه ی عزیمت تو ناگزیر می شودآه ...ای دریغ و حسرت همیشگی!ناگهان .....چقدر زوددیر می شود !

داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, جمله های غمگین, متن غمناک
تاريخ : سه شنبه ۹ مهر۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّافدلم کویـــر می خواهد و تنـــهایی و ســکوتسکوتی عمیق با همنوازی نالۀ بادو آغوش ِ سرد ِ شبی که آتش وجودم را فرو نشاندنه پایی که در نوردد مرزهایمنه احساسی که بشکند سکوتـــم،نه شخصیت های مجازی که اعتبار حرفشون تا حلق بیشتر نیستنه روحی که آویزانـم شود...من باشــم وتنهایـی ِ ژرفی که نور ستارگان روشنش می کندو آرامشی که قبل از هیچ طوفانی نیستداغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: درد و دل، جملات زیبا
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, جمله های غمگین, متن غمناک
تاريخ : پنجشنبه ۴ مهر۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف


همه مي پرسند « چرا شكسته دلت ؟ مثل آنكه تنهايي ؟چقدر هم تنها !اما تنهایی بهتر از با تن ها بودن استپاسخ يك دريا را در قطره نمي توان پيدا كرد ...و سخن 13 سال را در لحظه نمي شود بیان کردحرفهاي ساده من چقدر در هزارتوي ذهن پيچيده مي شود ؟مگر ساده تر از اين هم مي توان صحبت كرد ؟‌!من یک انسانم با ظرفیتی خاص نه مافوق بشردر مقابل هیچ چیزی زانو نمیزم جز خدا و پای مادرممن از آسمان نمي آيم ...  اما زمین هم جاي من نيست ...من شهسوار عشقم و عشق در من جاریستکوه ترك برداشته است از استواري من ...کوچه در حسرت گام های من است13 سال است کفش هایم جفت شده اند و انتظار ...زمین بدان :  بفکر پروازم نه سقوط ...


داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, جمله های غمگین, متن غمناک
تاريخ : دوشنبه ۱ مهر۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف

چشم من باز گریستقلب من باز ترك خورد و شكستباز هنگام سفر بود سفری از جنس عشقمن از زلال چشمانت و ملودی صدایت می خواندمكه به زودی از این شهر سفر خواهی كردو نخواهی فهمید ...بی تو این باغ حتی در بهار پر از پاییز است...
پ.ن : از همه ی کسانیکه بانظراتشون باعث تسلی خاطرم شدن ممنونم

داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, جمله های غمگین, متن غمناک
تاريخ : جمعه ۱۵ شهریور۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف
افتــــــادم ...
بسان آن برگ زرد ، که درخت از حضورش خسته شد
سقوط من از زردی نبود
سبز بودم وگرم ، که آفت زده شدم و ...
افتـــــادم ...


داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, جمله های غمگین, متن غمناک
تاريخ : یکشنبه ۱۰ شهریور۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف

این روزها
بیشتر از هر زمانی
دوست دارم خودم باشم !!
دیگر نه حرص بدست آوردن را دارم
و نه هراس از دست دادن را ....
هرکس مرا میخواهد بخاطر خودم بخواهد
دلم هوای خودم را کرده است ...
همین...داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, جمله های غمگین, متن غمناک
تاريخ : پنجشنبه ۷ شهریور۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف


حالم خوب است.. خوب خوبفقط چند صباحی است خودم شده ام
باورت می شود ؟!برنامه ریزش تــــــو بودیکه به این روز رساندیمو مدام داری به گوشم می خوانی که : دوستت دارم ...آخر دیوانه!با این حرفها که گوشهایم دراز نمی شودمن دیگر آن آدم سابق نیستممی دانیهمان بهتر دست از سرم بر داری برویو من در پیله تنهایی خود بمانم ، تا بپوسمباشد همان که تو می خواهیحالم خوب است
سنگ شده ام
اما تو بــــــــاور نکن!!

داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا، شعر وجملات عاشقانه
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله عاشقانه, جمله های غمگین, متن غمناک
تاريخ : جمعه ۱ شهریور۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف

با رفتن تودر پیله ی تنهایی خویششوق پروانگی از یادم رفتمهربانملااقل موقع رفتن ، بسپارابر جای تو ببارد به سرمماه جای تو بتابد به شبمسر انگشت محبت بزند گاهگاهی به تن پردردمشاید این تلخی ایام غم انگیز راباز با یاد تو از یاد برم ...پ.ن : جواب دوست عزیزم یکتای مهربانم


با آمدنت در پیله ی تنهایی ام


شوق پروانگی آموختم مهربانم


هرکجا هستی باش


من با یادت خوشم

داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا، شعر وجملات عاشقانه
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله عاشقانه, جمله های غمگین, متن غمناک
تاريخ : سه شنبه ۲۹ مرداد۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف


زهی خیال باطلچه ساده لوح اندآنان که می پندارندغبارزمان تو را از یادم خواهد بردنمیدانند تو بسان روح در کالبدمیوخیال تو بردیوار دلم آویخته تا آخرین
تپـــــــش ...


داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا، شعر وجملات عاشقانه
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, جمله های غمگین, متن غمناک
تاريخ : یکشنبه ۲۷ مرداد۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف


ای قلم مرا یاری کنوشما کلمات ، حاضرید بارسنگین غمم را بدوش بکشید؟و ای توانا دستان بی حسم ، می توانیداین درد جگرسوز را به تصویر بکشید؟ذهنم آشفته است در هجوم واژه های غم انگیزاین بار کدامین معجزه ناجی من خواهد بود؟؟27/5/1392 ساعت به وقت دلتنگی 00:37 سیاوش صیاف


داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: درد و دل، جملات زیبا
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, جمله های غمگین, متن غمناک
تاريخ : دوشنبه ۲۱ مرداد۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف


شاید این دست


که از آن من است


روزی از خاک برون آمده


بر دامن تو چنگ زند


شاید آن دست ، که از آن تو است


روی این دست برون آمده از خاک


سنگ زند


این پاسخ معرفت است


که بر آن


دست برون آمده از خاک زند


داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا، شعر وجملات عاشقانه
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, جمله های غمگین, متن غمناک
تاريخ : جمعه ۱۸ مرداد۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف


براستی اگر عشق نبودبه کدامین بهانه می گریستم و می خندیدم؟کدام لحظه ی ناب را در تنهایی مرور می کردم؟و چگونه عبور روزهای تلخ میان هجوم درد و غم راتاب می آوردم؟آری بی گمان پیش از اینها تسلیم شده بودماگر عشق نبود


داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا، شعر وجملات عاشقانه
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, جمله های غمگین, متن غمناک
تاريخ : سه شنبه ۸ مرداد۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف

 

آنقدر خـسته ام


که حاضرم


سـرم را روی تکه سنگی


بگذارم وبخوابم


اما


به دیوار وجود بعضی ها


که بارهـا بر سرم آوار شد


تکیه ندهمداغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, جمله های غمگین, متن غمناک
تاريخ : یکشنبه ۶ مرداد۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف

 

یاد میگیری هر دست دادنی به معنای رفاقت نیست


یاد میگیری
تفاوت میان حرف و برف را


یاد میگیری اینکه عشق به زبان نیست  به زمان است


یاد میگیری هدیه‌ ها، معنی عهد و پیمان نمی‌دهند


یاد میگیری زمان گرانبهاترین چیزیه که داری  برای هر بی سروپایی صرفش نکن


یاد میگیری  ذره یی نور در تاریکی غنیمت است


یاد میگیری توهر شرایطی که هستی شاکر، قانع و مفید باشی


یاد میگیری شیطان آنقدر هم بد نیست در قیاس با بعضی ها


«حالا میفهم چرا سجده نکرد»


یاد میگیری به هرکسی دل نبندی و با خداحافظی ها نشکنی


یاد میگیری خیلی می ارزیداغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, جمله های غمگین, متن غمناک
تاريخ : جمعه ۴ مرداد۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف
داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, جمله های غمگین, متن غمناک
تاريخ : پنجشنبه ۲۷ تیر۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّافداغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, جملات دیوانه کننده, متن غمناک
تاريخ : سه شنبه ۲۵ تیر۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّافدلم سفر می خواهــــد ...


نه برای رسيدن به جایی ....


فقط دلتنگ رفتنم ...کـــــــــارم


از یکی بود و یکی نبود گذشت


سهم من همیشه این بود :


یکی بود یکی نابود


داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, جملات دیوانه کننده, متن غمناک
تاريخ : شنبه ۲۲ تیر۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف


داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, جملات دیوانه کننده, متن غمناک
تاريخ : سه شنبه ۱۸ تیر۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف
داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: درد و دل، جملات زیبا
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, خدایا, متن غمناک
تاريخ : شنبه ۱۵ تیر۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف


داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, جملات دیوانه کننده, متن غمناک
تاريخ : چهارشنبه ۱۲ تیر۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف

میدانی هنوز هم همان سیاوش منتظرم


همان کسی که شب ها به امید بیدار شدن


در دنیایی متفاوت سر بر بالین میگذارد


خاطراتم را بر دیوار


و آرزهایم را بر سقف اتاقم آویخته ام


وگاهی در تلاطم امواج خیالاتم اسیر میشوم


اما باز رها میکنم خودم را


من ساخته نشدم برای اسارت زندان غم


امید نبض زندگی من استداغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, جملات دیوانه کننده, متن غمناک
تاريخ : دوشنبه ۱۰ تیر۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف

 

بی تفاوت نگذر از حرف های دلم


بی تو هیچم به خدا


قدر این سینه پر درد بدان


در دل خسته بمان


منم آن خانه ویرانه دل


ای همه هستی من !


این نفسها به خدا ارزان نیست


بر نمی گردد هیچ


شاید امروز چو بگذشت نباشم فردا

 
 


داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, جملات دیوانه کننده, متن غمناک
تاريخ : یکشنبه ۹ تیر۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف


نمیدانم


رشته تقدیر مرا


كدام خبره بافته است


كه شب در ستاره‌های خود تعبیر می‌شودو


من


در رنجهایم


داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, جملات دیوانه کننده, متن غمناک
تاريخ : شنبه ۸ تیر۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف


دلم گرفته ای دوست هوای گریه دارم


باز آسمان دلم ابری شد


صدوپنجاه وشش ماه ، چهارهزارو ششصدوهشتاد روز


عجب صبری دارم نه؟ آنهم در یک وضعیت


گویی در میان سیل غمها


تنها پناهگاه امن


سکوت ، تر شدن بیصدای چشمانم ،و زمزمه ی الحمدلله است

داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: درد و دل، جملات زیبا
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, جملات دیوانه کننده, متن غمناک
تاريخ : چهارشنبه ۵ تیر۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف


 

سکوت شب را دوست دارم


چون همهمه ی دروغ در دامنش ندارد


سیاه است  ، سیاه سیاه  ، حقیقت محضو چه صداهایی که فقط در سکوت شب شنیدنی ست


میشنوی صدای فریاد آرزوهایم را ؟یا اسیر روز کری شدی؟شب و انسان و احساس و نقاب


نترس نقابت را بردار ، تا روح عریانم را به تو تقدیم کنم

  


داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, دلنوشته, متن غمناک
تاريخ : دوشنبه ۳ تیر۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف

هیچوقت با احمق بحث نکن


و بهم نزن روح متعفنش را


چون هرچه بیشتر بهمش بزنی


بوی گندِ عفونت افکارش شما را مسموم میکند


پس : بگذار فکر کند حق با اوست


داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا
برچسب‌ها: جمله های فلسفی, جمله های کوتاه, احمق, جملات فلسفی, جملات زیبا


آخرين مطالب
   
 
 
 
صفحات ديگر : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


(صفحات ديگر وبلاگ )

پشتیبانی