تاريخ : سه شنبه ۲۹ مرداد۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف


زهی خیال باطلچه ساده لوح اندآنان که می پندارندغبارزمان تو را از یادم خواهد بردنمیدانند تو بسان روح در کالبدمیوخیال تو بردیوار دلم آویخته تا آخرین
تپـــــــش ...


داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: برای یکتـــــا، جملات زیبا، شعر وجملات عاشقانه
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, جمله های غمگین, متن غمناک
تاريخ : یکشنبه ۲۷ مرداد۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف


ای قلم مرا یاری کنوشما کلمات ، حاضرید بارسنگین غمم را بدوش بکشید؟و ای توانا دستان بی حسم ، می توانیداین درد جگرسوز را به تصویر بکشید؟ذهنم آشفته است در هجوم واژه های غم انگیزاین بار کدامین معجزه ناجی من خواهد بود؟؟27/5/1392 ساعت به وقت دلتنگی 00:37 سیاوش صیاف


داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: برای یکتـــــا، درد و دل، جملات زیبا
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, جمله های غمگین, متن غمناک
تاريخ : دوشنبه ۲۱ مرداد۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف


شاید این دست


که از آن من است


روزی از خاک برون آمده


بر دامن تو چنگ زند


شاید آن دست ، که از آن تو است


روی این دست برون آمده از خاک


سنگ زند


این پاسخ معرفت است


که بر آن


دست برون آمده از خاک زند


داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا، شعر وجملات عاشقانه
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, جمله های غمگین, متن غمناک
تاريخ : جمعه ۱۸ مرداد۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف


براستی اگر عشق نبودبه کدامین بهانه می گریستم و می خندیدم؟کدام لحظه ی ناب را در تنهایی مرور می کردم؟و چگونه عبور روزهای تلخ میان هجوم درد و غم راتاب می آوردم؟آری بی گمان پیش از اینها تسلیم شده بودماگر عشق نبود


داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا، شعر وجملات عاشقانه
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, جمله های غمگین, متن غمناک
تاريخ : شنبه ۱۲ مرداد۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف


ﻧﻤﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ ...


ﮐــﻪ ﮐـﻠـﻤـﺎﺕ ﺭﺍ نیازارم با درد


دردی ﮐـﻪ ﺍﺯ ﺍﻥ ﻣــﻦ ﺍﺳـﺖ


ﺗـﺎ ﺳـﮑـﻮﺕ ﺭﺍ ﺑـﯿـﺎﻣـﻮﺯم


ﻧـﻤـﯽ ﻧـﻮﯾـﺴـم


ﺗـﺎ ﺍﺣـﺴـﺎﺳـﺎﺗﻢ ﺭﺍ ﻣـﺤـﺒـﻮﺱ ﮐـﻨـم


ﺗـﺎ ﻧـﺨـﻮﺍﻧـﯽ ، ﻧـﺪﺍﻧـﯽ


ﮐـﻪ ﭼـﻪ ﻣـﯽ ﮔـﺬﺭﺩ ﺍﯾـﻦ ﺭﻭﺯﻫـﺎ ﺑـﺮ ﻣــﻦ


ﻣـﯽ ﺧـﻨـﺪم ، تایادم بماند


ﺗـﻈـﺎﻫـﺮ ﺑـﻬـﺘـﺮﯾـﻦ ﮐـﺎﺭ ﺍﺳـﺖ


ﺗـﺎ ﯾـﺎﺩﻡ ﻧـﺮﻭﺩ


ﮐـﻪ ﺩﯾـﮕـﺮﺍﻥ ﻣـﺮﺍ ﺧـﻨـﺪﺍﻥ ﻣـﯽ ﺧـﻮﺍﻫـﻨـﺪ


ﺗﺎ ﯾـﺎﺩﻡ بـﻤﺎﻧﺪ ﻣـﻦ ﺩﯾﮕـﺮ آﻥ سیاوش ﺳـﺎﺑﻖ ﻧـﯿـﺴـﺘم


ﺍﻥ ﺯﻣـﺎﻥ ﮐـﻪ ﻟـﺐ ﺑـﻪ ﺷـﮑـﻮﻩ ﺑـﺎﺯ ﮐـﺮﺩﻡ ﻭ ﮔـﻔـﺘـﻢ


ﺧـﺴــــﺘـﻪ ﺍم


ﻭ ﺍﻥ ﻫــﺎ ﯾـﮑــ ﺑـــﻪ ﯾــﮑـــ ﺭﻓـﺘـﻨـﺪ


ﺧـﺴـﺘـﮕـﯽ ﻫـﺎﯾـﻢ ﺭﺍ ﺗـﺎﺏ ﻧـﯿـﺎﻭﺭﺩﻧـﺪ


ﻭ ﺍﮐــﻨـﻮﻥ ﺍﯾــﻦ ﻣـﻨـم


ﻫـﻤـﺎﻥ ﺩﻟـﺘـﻨـﮕـﯽ ﮐــﻪ ﺩﻟـﺶ ﻣـﺪﺍﻡ ﺷــﻮﺭ ﻣـﯽ زند


اما بــــاز


ﻟــﺒــﺨـﻨـﺪ ﻣـﯽ ﺯﻧــمداغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا، دکلمه
برچسب‌ها: دکلمه, جملات غمگین, جمله های غمناک, جمله های غمگین, متن غمناک
تاريخ : سه شنبه ۸ مرداد۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف

 

آنقدر خـسته ام


که حاضرم


سـرم را روی تکه سنگی


بگذارم وبخوابم


اما


به دیوار وجود بعضی ها


که بارهـا بر سرم آوار شد


تکیه ندهمداغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, جمله های غمگین, متن غمناک
تاريخ : یکشنبه ۶ مرداد۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف

 

یاد میگیری هر دست دادنی به معنای رفاقت نیست


یاد میگیری
تفاوت میان حرف و برف را


یاد میگیری اینکه عشق به زبان نیست  به زمان است


یاد میگیری هدیه‌ ها، معنی عهد و پیمان نمی‌دهند


یاد میگیری زمان گرانبهاترین چیزیه که داری  برای هر بی سروپایی صرفش نکن


یاد میگیری  ذره یی نور در تاریکی غنیمت است


یاد میگیری توهر شرایطی که هستی شاکر، قانع و مفید باشی


یاد میگیری شیطان آنقدر هم بد نیست در قیاس با بعضی ها


«حالا میفهم چرا سجده نکرد»


یاد میگیری به هرکسی دل نبندی و با خداحافظی ها نشکنی


یاد میگیری خیلی می ارزیداغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, جمله های غمگین, متن غمناک
تاريخ : جمعه ۴ مرداد۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف
داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, جمله های غمگین, متن غمناک
تاريخ : پنجشنبه ۲۷ تیر۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّافداغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, جملات دیوانه کننده, متن غمناک
تاريخ : سه شنبه ۲۵ تیر۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّافدلم سفر می خواهــــد ...


نه برای رسيدن به جایی ....


فقط دلتنگ رفتنم ...کـــــــــارم


از یکی بود و یکی نبود گذشت


سهم من همیشه این بود :


یکی بود یکی نابود


داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, جملات دیوانه کننده, متن غمناک
تاريخ : شنبه ۲۲ تیر۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف


داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, جملات دیوانه کننده, متن غمناک
تاريخ : سه شنبه ۱۸ تیر۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف
داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: درد و دل، جملات زیبا
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, خدایا, متن غمناک
تاريخ : شنبه ۱۵ تیر۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف


داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, جملات دیوانه کننده, متن غمناک
تاريخ : چهارشنبه ۱۲ تیر۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف

میدانی هنوز هم همان سیاوش منتظرم


همان کسی که شب ها به امید بیدار شدن


در دنیایی متفاوت سر بر بالین میگذارد


خاطراتم را بر دیوار


و آرزهایم را بر سقف اتاقم آویخته ام


وگاهی در تلاطم امواج خیالاتم اسیر میشوم


اما باز رها میکنم خودم را


من ساخته نشدم برای اسارت زندان غم


امید نبض زندگی من استداغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, جملات دیوانه کننده, متن غمناک
تاريخ : دوشنبه ۱۰ تیر۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف

 

بی تفاوت نگذر از حرف های دلم


بی تو هیچم به خدا


قدر این سینه پر درد بدان


در دل خسته بمان


منم آن خانه ویرانه دل


ای همه هستی من !


این نفسها به خدا ارزان نیست


بر نمی گردد هیچ


شاید امروز چو بگذشت نباشم فردا

 
 


داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, جملات دیوانه کننده, متن غمناک
تاريخ : یکشنبه ۹ تیر۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف


نمیدانم


رشته تقدیر مرا


كدام خبره بافته است


كه شب در ستاره‌های خود تعبیر می‌شودو


من


در رنجهایم


داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, جملات دیوانه کننده, متن غمناک
تاريخ : شنبه ۸ تیر۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف


دلم گرفته ای دوست هوای گریه دارم


باز آسمان دلم ابری شد


صدوپنجاه وشش ماه ، چهارهزارو ششصدوهشتاد روز


عجب صبری دارم نه؟ آنهم در یک وضعیت


گویی در میان سیل غمها


تنها پناهگاه امن


سکوت ، تر شدن بیصدای چشمانم ،و زمزمه ی الحمدلله است

داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: درد و دل، جملات زیبا
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, جملات دیوانه کننده, متن غمناک
تاريخ : چهارشنبه ۵ تیر۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف


 

سکوت شب را دوست دارم


چون همهمه ی دروغ در دامنش ندارد


سیاه است  ، سیاه سیاه  ، حقیقت محضو چه صداهایی که فقط در سکوت شب شنیدنی ست


میشنوی صدای فریاد آرزوهایم را ؟یا اسیر روز کری شدی؟شب و انسان و احساس و نقاب


نترس نقابت را بردار ، تا روح عریانم را به تو تقدیم کنم

  


داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, دلنوشته, متن غمناک
تاريخ : دوشنبه ۳ تیر۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف

هیچوقت با احمق بحث نکن


و بهم نزن روح متعفنش را


چون هرچه بیشتر بهمش بزنی


بوی گندِ عفونت افکارش شما را مسموم میکند


پس : بگذار فکر کند حق با اوست


داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا
برچسب‌ها: جمله های فلسفی, جمله های کوتاه, احمق, جملات فلسفی, جملات زیبا
تاريخ : شنبه ۱ تیر۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف


امــشب بــه میــهمانی تــو می آیــم


نــه چشــمان فریــبنده ات


و نــه لبــان تبــدارت را میــخــواهــم


مــرا آغــوشــی بــه وســعت دســتانت کافــی ســت ...


دلــم گــرفــته ...


غــم هــایم را بــغل کــن
داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: درد و دل، جملات زیبا
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, جملات دیوانه کننده, متن غمناک
تاريخ : سه شنبه ۲۱ خرداد۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف


داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا
برچسب‌ها: جملات زیبا, هرزه, هرزگی, جملات دیوانه کننده, فاحشه
تاريخ : یکشنبه ۱۹ خرداد۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف


نمی دانم چه چیز در من به ویرانی رسیده !


که چنین نگاه بی تفاوتی را از آن من کرده است


چشم هایم گاه برای این نگاه ، اشک می ریزد و


کمی اشتیاق جستجو می کند


چه چیز می تواند غم را از دیدگانم بزداید و


لبخند را بر لبانم بنشاند


گاه می گریم زیرا دیگر دوست نمی دارم


دیگر دلتنگ نمی شوم


عشق ، قداست و صداقت را نمی توانم دگرباره معنا کنم

داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, ویران شدن احساس, متن غمناک
تاريخ : چهارشنبه ۱۵ خرداد۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف

رهایم کنید


میخواهم خودم باشم ، خودِ خودم


خسته شدم بس که رقاصه شما بودم می خواهم عریان شوم


عریان عریان


از تمام وابستگی ها و اما و اگرها


می خواهم جامه خود را از تن بر کنم


سبک شوم مثل قاصدک رهایم کنید


می خواهم چرخ بزنم ، درآسمان صبح ، سوار بر نسیم 


سبک چون قاصدک ، می خواهم عریان شوم از تو


از همه کابوس ها 


رهایم کنید


داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, رهایم کنید, متن غمناک
تاريخ : یکشنبه ۱۲ خرداد۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف

 

از یک عمر هم گذشتهدیوار کم آورده امبرای چوب خط هایی که روی دیوار ِ اتاق می کشممن حبس شدمپشت میله های زندان ِ چوب خطی ِ خودمدرست به خاطر ندارمبرای چه خط می زنم روز هایم راشاید قرار بود این چوب خط ها با یک روز خوب تمام شوندمن و دیوار تمام می شویمچوب خط ها تمام نمی شوند


داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, جملات دیوانه کننده, متن غمناک
تاريخ : پنجشنبه ۹ خرداد۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف

بگذار از تجربه هایم برایت بگویم


اگر درد داری


تحمل کن


روی هم که تلمبار شد


دیگر نمی فهمی کدام درد از کجاست


کم کم خودش بی حس میشود!

داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, جملات دیوانه کننده, متن غمناک
تاريخ : دوشنبه ۶ خرداد۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف


به خدا


سکوت همیشه نشان رضایت نیست


سکوت من بهبودی پس از سکته ای است


که نامردی نامردمان روزگار برسرم آوردند


و هیچ دارویی درمانش نشد


پس بیهوده به دیوار عاشقی نکوب


این هیاهوی آرام شکستنی نیست


داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, جملات دیوانه کننده, متن غمناک
تاريخ : پنجشنبه ۲ خرداد۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف

تلخ منم


همچون چای ِ سرد


که نگاهش کرده باشی


ساعات طولانی


و ننوشیده باشـی.


تلخ منم


چای یـخ


که هیچکس ندارد


هوسش را.

داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, دلنوشته, متن غمناک
تاريخ : جمعه ۲۷ اردیبهشت۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف

همه جا پر شده که


دهانت را می بویند مبادا گفته باشی دوستت دارم


من می گویم حق دارند


چون دوست داشتن های ما بودار است


بوی سوء استفاده


بوی خیانت


بوی دروغ و بازی می دهد...


داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, جملات دیوانه کننده, متن غمناک
تاريخ : دوشنبه ۲۳ اردیبهشت۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف

گوش هایت را بگیر


حرفهایم را جدی نگیراینها حرف دل نیستندتنها استفراغ یک مشت احساسنداحساسات ِ فاسد ِ یک دلِ عفونت کردهتو فقط تازیانه ات را بزنتنم بدجور هوس کبود شدن کرده ساعت 3:40 بامداد..

داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, دلنوشته, متن غمناک
تاريخ : جمعه ۲۰ اردیبهشت۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّافدیشب شب جمعه بود ، منو خیال طبق عادت غرق عشقبازی بودیم

 

او هربار حسرت ها را به رخم میکشید ، من هم بخاطر اینکه نکند

 

از او آبستن شوم خود را به بی تفاوتی میزدم ،


از حق نگذریم کارش را خوب بلد است

 

تا آمدم اسیرش بشوم ندایی آمد : آهای چکار میکنی ؟


گفتم شما ؟ گفت من خالق توهستم

 

گفتم : نکند عشقبازی با خیال هم گناه است .. خندید ..


گفتم :میدانی چقدر دنبالت گشتم ؟ گفت چرا؟


گفتم سوالات بی جواب زیادی دارم که باید

 

جواب بدی . گفت مگر تو مرا خواندی ؟ تو بجای من کسان دیگر را خواستی

 

گفتم غلط کردم ..حالا میشود سوالاتم را بپرسم؟ گفت میشنوم بگو

 

خدایا چرا زن را آفریدی؟


گفت برای آرامش مرد ، برای کامل شدن مرد ..


نگذاشتمحرفش را ادامه دهد خندیدم گفتم آرامش؟


پس چراامروز آرامش من را میگیرند؟

 

چرا بدون فکر چراغی در دل من روشن میکنند و بجای محافظت ازاین چراغ

 

دل را به آتش میکشند و می گویند ببخشید.. لابد تو بازی دادن را بهشون یاد دادی ؟


وقتی بچه هستند باعروسک

 

بزرگ که میشوند عروسک زنده وناطق میخواهند.


چرا بهشون یاد دادی شکستن مرا اما

 

یاد ندادی قبل از اینکه حرفی بزنند فکر کنند..


اصلا چراازمیان این همه آدم من بازیچه بشم؟ نکند انتقام دیگران را از من میگیرند؟


دیگر خسته شدم .. دلم را از هوس خالی

 

کن .. دل سنگم کن .. فقط عشق خودت را میخواهم ..


آرامش را تو که خالقی بهم عطا کن . نه مخلوق احساسیت ..


خودت کاملم کن نه بواسطه موجودی به اسم زن

 

خداوند بانگاهی مهربان گفت : آرام باش ، من همراهت هستم ،


مرا در آغوش گرفت

 

آنقدر گریه کردم تا خوابم برد ...

  


داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: درد و دل، جملات زیبا
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, دلنوشته, متن غمناک


آخرين مطالب
   
 
 
 
صفحات ديگر : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


(صفحات ديگر وبلاگ )

پشتیبانی