تاريخ : یکشنبه ۱۵ دی۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف


غرق دردم، ولی می خندمخنده ای که تلخیش را فقط خودم می دانم و خدای منبدتر از ناله ی کودک از مادر بریده شدهعمق درد من دیدنی نیستتلاش بیهوده نکن برای دلداری دادنماگر راست میگویی مرا بشناس
بهانه هایم را


لج کردنم را


بچه شدنم را


کج خلق شدنم را
تو اصلا میدانی با خود درگیر بودن یعنی چی ؟؟وقتی دلت بخواهد اما شرایط بگوید بیخود ...وقتی پرباشی از هوای خواستناما هراس از آینده و  سوزن تقدیرچهار ستون بدنت را بلرزانداین است سهم این روزهای من ...


داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, جملات دیوانه کننده, متن غمناک

تاريخ : یکشنبه ۱۲ آبان۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف


برایم مهم نیست از بیرون چگونه به نظر می آیم...
کسانی که درونم را می بینند برایم کافیند...
برای آن هایی که از روی ظاهرم قضاوت میکنند حرفی ندارم...
با خود می گویم بگذار همان بیرون بمانند...


داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, جملات دیوانه کننده, متن غمناک

تاريخ : یکشنبه ۲۴ شهریور۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف

چقدر سخته همه جوارحت بخوان حرف بزنن


اما زبانت لال بشه


وزمانی که بتونی حرف بزنی


گوشی برای شنیدن نباشه
پ.ن : حافظا دیدی که کنعان دلم بی ماه شد


عاقبت بااشک غم کوه امیدم کاه شد


گفته بودی یوسف گمگشته بازآید


یوسف من تاقیامت همنشین چاه شد


برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, جملات دیوانه کننده, متن غمناک

تاريخ : پنجشنبه ۲۷ تیر۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّافداغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, جملات دیوانه کننده, متن غمناک

تاريخ : سه شنبه ۲۵ تیر۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّافدلم سفر می خواهــــد ...


نه برای رسيدن به جایی ....


فقط دلتنگ رفتنم ...کـــــــــارم


از یکی بود و یکی نبود گذشت


سهم من همیشه این بود :


یکی بود یکی نابود


داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, جملات دیوانه کننده, متن غمناک

تاريخ : شنبه ۲۲ تیر۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف


داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, جملات دیوانه کننده, متن غمناک

تاريخ : شنبه ۱۵ تیر۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف


داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, جملات دیوانه کننده, متن غمناک

تاريخ : چهارشنبه ۱۲ تیر۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف

میدانی هنوز هم همان سیاوش منتظرم


همان کسی که شب ها به امید بیدار شدن


در دنیایی متفاوت سر بر بالین میگذارد


خاطراتم را بر دیوار


و آرزهایم را بر سقف اتاقم آویخته ام


وگاهی در تلاطم امواج خیالاتم اسیر میشوم


اما باز رها میکنم خودم را


من ساخته نشدم برای اسارت زندان غم


امید نبض زندگی من استداغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, جملات دیوانه کننده, متن غمناک

تاريخ : دوشنبه ۱۰ تیر۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف

 

بی تفاوت نگذر از حرف های دلم


بی تو هیچم به خدا


قدر این سینه پر درد بدان


در دل خسته بمان


منم آن خانه ویرانه دل


ای همه هستی من !


این نفسها به خدا ارزان نیست


بر نمی گردد هیچ


شاید امروز چو بگذشت نباشم فردا

 
 


داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, جملات دیوانه کننده, متن غمناک

تاريخ : یکشنبه ۹ تیر۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف


نمیدانم


رشته تقدیر مرا


كدام خبره بافته است


كه شب در ستاره‌های خود تعبیر می‌شودو


من


در رنجهایم


داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, جملات دیوانه کننده, متن غمناک

تاريخ : شنبه ۸ تیر۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف


دلم گرفته ای دوست هوای گریه دارم


باز آسمان دلم ابری شد


صدوپنجاه وشش ماه ، چهارهزارو ششصدوهشتاد روز


عجب صبری دارم نه؟ آنهم در یک وضعیت


گویی در میان سیل غمها


تنها پناهگاه امن


سکوت ، تر شدن بیصدای چشمانم ،و زمزمه ی الحمدلله است

داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: درد و دل، جملات زیبا
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, جملات دیوانه کننده, متن غمناک

تاريخ : شنبه ۱ تیر۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف


امــشب بــه میــهمانی تــو می آیــم


نــه چشــمان فریــبنده ات


و نــه لبــان تبــدارت را میــخــواهــم


مــرا آغــوشــی بــه وســعت دســتانت کافــی ســت ...


دلــم گــرفــته ...


غــم هــایم را بــغل کــن
داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: درد و دل، جملات زیبا
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, جملات دیوانه کننده, متن غمناک

تاريخ : شنبه ۲۵ خرداد۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف

 خداوندا مرا غرض ز نماز آن بود


که پنهانی حدیث درد فراق تو با تو بگذارم


وگرنه این چه نمازی بود


که من باتو با اشارت ابرو و سر میخوانمداغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: درد و دل
برچسب‌ها: دردودل, درددل, جملات غمگین, متن غمناک, جملات دیوانه کننده

تاريخ : سه شنبه ۲۱ خرداد۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف


داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا
برچسب‌ها: جملات زیبا, هرزه, هرزگی, جملات دیوانه کننده, فاحشه

تاريخ : یکشنبه ۱۲ خرداد۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف

 

از یک عمر هم گذشتهدیوار کم آورده امبرای چوب خط هایی که روی دیوار ِ اتاق می کشممن حبس شدمپشت میله های زندان ِ چوب خطی ِ خودمدرست به خاطر ندارمبرای چه خط می زنم روز هایم راشاید قرار بود این چوب خط ها با یک روز خوب تمام شوندمن و دیوار تمام می شویمچوب خط ها تمام نمی شوند


داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, جملات دیوانه کننده, متن غمناک

تاريخ : پنجشنبه ۹ خرداد۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف

بگذار از تجربه هایم برایت بگویم


اگر درد داری


تحمل کن


روی هم که تلمبار شد


دیگر نمی فهمی کدام درد از کجاست


کم کم خودش بی حس میشود!

داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, جملات دیوانه کننده, متن غمناک

تاريخ : دوشنبه ۶ خرداد۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف


به خدا


سکوت همیشه نشان رضایت نیست


سکوت من بهبودی پس از سکته ای است


که نامردی نامردمان روزگار برسرم آوردند


و هیچ دارویی درمانش نشد


پس بیهوده به دیوار عاشقی نکوب


این هیاهوی آرام شکستنی نیست


داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, جملات دیوانه کننده, متن غمناک

تاريخ : یکشنبه ۲۹ اردیبهشت۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّافسلام وبلاگ عزیزم

بازم آمدم با کوله باری از دل تنگی و بغض

تحملم میکنی؟ آخه تنها تو خوب گوش میدی ونصیحت نمیکنی

تو خودت میدانی روزگارم را

24ساعت تویک وضعیت بودن میدانی یعنی چی؟

آنهم 12سال

فرق خواب و بیدار بودنم تنها پلک هایم هستند

میدانی سالی یکبار بیرون نرفتن ، مگر برای دکتر یعنی چی؟

اصلا میدانی احساس اضافی بودن یعنی چی؟؟

میدانی نگاه ترحم آمیز یعنی چی؟

آنهم برای من ! منی که 70تا درازنشست میرفتم تو بک دفیقه

14تا بارفیکس..11 سال رزمی کار کردن حالام یکی بیاد تهدیدت کنه

تو باشی نمیترکی؟

خدایا کرمت رو شکر ..سگو ول کردی سنگو بستی

همه زندگیم شده نت ..شکر ..اما این جواب 22سال زحمت پدرمادر و خودمه؟

شخصیت من کجا بعضی چیزا کجا..حقا که چرخت بدچرخید برام

هرروز ساعت 10 بیدار میشم مادرم تنها عشقمو صدا میزنم

نباشه میترسم عین یه بچه...متکامو زیر سرم بذار ..

صورتمو باحوله نمناک تمیز کن ..لپ تابو بذار رو پاهام

ماوسو بذار رو سینه م...میام وبلاگم ..فحش میبینم ..اظهار عشق میبینم..

اظهار لطف میبینم ..سخته نوشتن بدون انگشت ..کبیورد مجازی و کلیک روی حرف ها

الحمدلله

میام نظراتو جواب میدم ... تا ظهر مطلب میخونم وبیلیارد بازی میکنم

میرم ریدکال پیش دوستام ...تاشب ..

گاهی یادم میره وضعیتم چطوره..استخونای دررفته لگن و خراب شدن یکیش

ودرد همیشگیش..آرنجا و انگشتای جم وسفت شده رو... اما شبی مثل امشب

همه دست به دست هم میدن ...درد جسم و هوس های دل

قصد روحمو کردن ...اما کور خوندن

من سیاوشم خم میشم اما نمیشکنم

درد جسم نعمته...اما دل ...دارم روش کار میکنم

باید سنگش کنم و میکنم

سنگ برای عشق ها و حرف هایی که عمقشون تا حلق بیشتر نیست

اینجا فقط جای نوشتنمه نه همسریابی یا عشق نتی

پس بمن نزدیک نشو آتش میگیری باورتم نمیکنم

هر کسی لیاقت دستامو نداره ..هرکس ارزش همسفری پاهامو نداره

هرکس لیاقت زندان دلمو نداره

خودمو سپردم دست ستارالعیوب

آخی مرسی وب عزیزم ..سنگ صبورم ..تو چقدر خوبی

آرومه آروم شدم ... بیخیال فردا روز دیگریست...

شاید روزی تاس ماهم جفت شیش آورد ...

داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: درد و دل
برچسب‌ها: دردودل, درددل, جملات غمگین, متن غمناک, جملات دیوانه کننده

تاريخ : جمعه ۲۷ اردیبهشت۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف

همه جا پر شده که


دهانت را می بویند مبادا گفته باشی دوستت دارم


من می گویم حق دارند


چون دوست داشتن های ما بودار است


بوی سوء استفاده


بوی خیانت


بوی دروغ و بازی می دهد...


داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, جملات دیوانه کننده, متن غمناک

تاريخ : جمعه ۱۳ اردیبهشت۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف

محـــکم تر از آنم که برای تنــها نــبودنم


آنچه که اســـمش را غــرور گذاشته ام


برایت بــه زمیـــن بکوبــم


احـســاس من قیمتــی دارد


که هرکس ارزش آن را ندارد...

داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, جملات دیوانه کننده, متن غمناک

تاريخ : پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف

آدم ها همه می پندارند که زنده اند


برای آنها تنها نشانه ی حیات، عرق گرم هوس هایشان است! 


کسی از کسی نمی پرسد: 


آهای ! 


از خانه ی دلت چه خبر؟

داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, جملات دیوانه کننده, متن غمناک

تاريخ : یکشنبه ۱ اردیبهشت۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف

جسمی شکسته و روحی پُر از خراش  ، عاشق نمی شوم


دلواپسم نباش !


دستانی  بی رمق ، پاهایی دکور ، فکر مرا نکن


بهترم ، یعنی سعی میکنم باشم ، حال مرا نپرس


چیزی که مهم نیست


بی کسی ام را به آغوش کشیده ام  ، درگیر من نشو


همدم نمی شوم مرا ببخش !


آدم شدم اما پشیمانم حال شکل خودم میشوم ،


تلخ و بدون رحم و مغرور


حال مرا بفهم

داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, جملات دیوانه کننده, متن غمناک

تاريخ : پنجشنبه ۲۹ فروردین۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف

امشب فاحشه ای کرایه خواهم کرد


فاحشه ای به زیبایی دو گوش


به روشنی دو چشم


و به گرمی دو دست


خدارا چه دیدی


شاید دلش جا ماند، و


ازین پس حرفهایم را رایگان گوش داد

داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, جملات دیوانه کننده, متن غمناک

تاريخ : یکشنبه ۲۵ فروردین۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف


سهراب گفتی که : چشمها را باید شست ...


شستم اما به چه قیمتی؟


کم شدن سوی چشمانم باگریه های شبانه ی دل بارانیم


جور دیگر هم دیدمدلها سیاه تر،دروغها رنگین تر،ماسک ها خوشکل تر و...داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, جملات دیوانه کننده, متن غمناک

تاريخ : چهارشنبه ۱۴ فروردین۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف


نه کسی منتظر ...


نه کسی چشم به راه...


نه کسی خیال گذر از کوچه ی دل ما ...


بین عاشق شدن و مرگ مگر فرقی هست؟


وقتی از عشق نصیبی نبری غیر از آه...


داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, جملات دیوانه کننده, متن غمناک

تاريخ : جمعه ۲ فروردین۱۳۹۲
نويسنده : سیاوش صیّاف


خدای من


بهار و این همه دلتنگی؟


نکند فرشته یی فصل ها را اشتباهی ورق زده است

داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, جملات دیوانه کننده, متن غمناک

تاريخ : شنبه ۲۶ اسفند۱۳۹۱
نويسنده : سیاوش صیّاف


آنقدر در تـــــــــــو غــرق شـــده ام..که از تلاقـــى نگاهـــم بادیگرىاحســـاس خیانــت میـــکنم!!
عشـــــــــــق یعنى همین...
داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: شعر وجملات عاشقانه
برچسب‌ها: جملات زیبا, متن عاشقانه, جمله های عاشقانه, جملات دیوانه کننده, متن غمناک

تاريخ : سه شنبه ۱۵ اسفند۱۳۹۱
نويسنده : سیاوش صیّاف


نامم را سنگ قبرم بدوش خواهد کشیدجسمم را گور به آغوشکاش میدانستم :چه کسی یادم را بر لوح دلش حک خواهد کرد ...

داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, جملات دیوانه کننده, متن غمناک

تاريخ : یکشنبه ۱۳ اسفند۱۳۹۱
نويسنده : سیاوش صیّاف


من یک پسرم


یار کسی نمیشوم که نظرش پی دیگری برود!


تنهاییم را با کسی قسمت نمیکنم که روزی تنهایم بگذارد!


روح خداست که در من دمیده شده


و احساس نام گرفته,ارزان نمیفروشمش


دست هایم ناجی فردای قیامتم خواهند بود


بی حرمتش نمیکنم و به هرکس نمیسپارمش!!!


باران بی وقفه این روزها هوای عاشقی به سرم میاندازد


لبریزم از مهر اما استوار!


سودای دلم قسمت هر کسی نیست...


عشق من باشکوه است و بزرگ


آدمی را برای همراهی برمیگزیند:


صبور شریف لایق فروتن و عاشق ....داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا، شعر وجملات عاشقانه
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, دلنوشته, جملات دیوانه کننده, متن غمناک

تاريخ : چهارشنبه ۹ اسفند۱۳۹۱
نويسنده : سیاوش صیّاف

من امشب تنها تر از هر شب دیگر...بازهم با صدائی آمیخته با بغضی مبهم


خدا را یه خلوتم دعوت میکنم...


میدانم که می آید


و


با چشمانی خیس مانند هر شب دیگری به خواب میروم


با این تفاوت که امشب با نوازش های وجودی بی همتا..


خـــــــــــدا


خواب چشمانم را فرا میگیرد

داغ کن - کلوب دات کام
موضوعات مرتبط: جملات زیبا
برچسب‌ها: جملات زیبا, جملات غمگین, جمله های غمناک, جملات دیوانه کننده, متن غمناکآخرين مطالب
   
 
 
 
صفحات ديگر : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


(صفحات ديگر وبلاگ )

پشتیبانی